usługi

Oferowane przez nas usługi skierowane są do Firm z sektora ubezpieczeń, inwestorów zainteresowanych ubieganiem się o  licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej oraz

Firm prowadzących pełną księgowość zgodną z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości i według wytycznych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami usług, którymi jesteście

Państwo zainteresowani:

Klienci o Nas

„…spółka dostosowuje się znakomicie do rokrocznie zmieniającego się zapotrzebowania na usługi aktuarialne związanego między innymi ze specyfikacją sprawozdawczości grupy Fiat.”

Grupa Fiat

FACTUM - Usługi Aktuarialne
Ul. Ksawerów 21; 02-656 Warszawa
tel: (22) 8872265
e-mail:
©2008 Factum / Usługi aktuarialne
All rights reserved.
Projekt & cms: www.zaler.pl