Sektor ubezpieczeń
Oferowane przez nas usługi doradcze skierowane do sektora firm ubezpieczeniowych obejmują:   
 • kompleksowe wsparcie firm ubezpieczoniowych we wdrażaniu nowego reżimu regulacyjnego Solvency II
   
 • konsultacje w zakresie regulaminów oraz instrukcji i procedur tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
   
 • konsultacje związane z projektowaniem i wdrożeniem nowych produktów ubezpieczeniowych, ocena i przygotowanie planów technicznych produktów  
   
 • analiza wysokości stawek ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie konstrukcji taryf  
   
 • analiza strategii związanej z tworzeniem sieci dystrybucji włączając w to 
   
 • doradztwo w zakresie tworzenia efektywnego systemu prowizyjnego, stworzenie procedur kontrolingu sprzedaży, ocena założeń związanych z budową sieci sprzedaży
   
 • doradztwo w zakresie wyboru oraz tworzenia systemu informatycznego do obsługi ubezpieczeń

Klienci o Nas

„…spółka dostosowuje się znakomicie do rokrocznie zmieniającego się zapotrzebowania na usługi aktuarialne związanego między innymi ze specyfikacją sprawozdawczości grupy Fiat.”

Grupa Fiat

FACTUM - Usługi Aktuarialne
Ul. Ksawerów 21; 02-656 Warszawa
tel: (22) 8872265
e-mail:
©2008 Factum / Usługi aktuarialne
All rights reserved.
Projekt & cms: www.zaler.pl